Kurumumuzda bireysel özel eğitim, fizyoterapi ve grupla özel eğitim verilen dört ana program mevcuttur. Bu programlar Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programlarıdır. Bu ana programlar ana modüller halindedir ve eğitim/terapi modüler sisteme göre verilmektedir. Bu modüllere, öz bakım, psikomotor beceriler, temel kavramlar, öğrenmeye hazırlık, dil – konuşma ve alternatif iletişim becerileri, okuma-yazma, sosyal hayat, toplumsal yaşam becerileri, Türkçe, matematik; fizyoterapide ise, sırtüstü, yüzüstü, destekli / desteksiz emekleme, oturma/yürüme, dizüstü, merdiven inip-çıkma , tutma ve bırakma el becerileri ve el-göz Koordinasyonu, vücut farkındalığı, görsel algılama, denge gibi kaba/ince motor beceriler, ileri düzeyde fonksiyonel beceriler vb. pek çok modül örnek olarak verilebilir. Daha sonra bu modüller yine kendi içlerinde alt modüllere ayrılır. Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz tarafından bireyin ihtiyaçlarına göre bu alt modüller esas alınarak, öğrenmedeki öncelik sırası da dikkate alınarak her çocuğun kendine özgü olan bireysel eğitim planı hazırlanır ve bu doğrultuda eğitim verilir. Her eğitim döneminin sonunda yapılan kazanım/gelişim değerlendirmesine göre eğitim programı güncellenerek eğitime devam edilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı kurumumuzda bireysel ve grup...

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı kurumumuzda bireysel ve grup...

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı kurumumuzda bireysel ve grup...

Bedensel Yetersizlik

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı kurumumuzda bireysel ve grup...