Asperger, Avusturyan hekim Hans Asperger tarafından “otistik piskopati” olarak tanımlanmıştır. Etyoloji (hastalığın nedeni) bilinmemekte, otistik bozuklukta olan sebepler sorgulanmaktadır. Asperger olan çocuklar, otistik çocukların çeşitli alanlardaki bazı benzer davranışlar ile kendilerine özgü bazı sıkıntılı tutum ve davranışları sergilemektedir. Bu bozukluk, toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında klinik olarak belirgin bir sıkıntıya neden olur. Dil gelişiminde, bilişsel gelişmede, yaşına uygun kendi kendine yetme becerilerinin gelişiminde, uyumsal davranışta (toplumsal etkileşim dışında) ve çocuklukta çevreyle ilgilenme konusunda klinik açıdan belirgin bir gecikme yoktur. Asperger olan çocuk okulda, aile ve toplumda, arkadaş ilişkilerinde iletişim ve uyum sorunları yaşamakta, öğrenmede, ders başarısında önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Asperger olan çocuklar da okulöncesinde, ilkokul ve ortaokul döneminde ‘özel eğitim’e, terapi desteğine gereksinim duyarlar. Bu çocuklarla iletişim kurmak, geçinmek zordur. Onlara öğretmenlik yapmak, anne-baba-kardeş olmak ustaca bilgi, beceri, bilinçlilik ve sabır gerektirir. Bilinçsiz etkileşime maruz kalan aspergerli çocuk ve ailesi ileride çeşitli önemli davranış sorunları ile karşılaşacaktır. Bunun için uzman yardımı ve desteği almanız işinizi kolaylaştıracaktır. Şirinevler Rehabilitasyon Merkezi sizlere bu hizmeti sunmaktadır.