Bu bölümde, literatür taramasına dayalı olarak özel çocukların (örneğin otistik çocukların) eğitiminde ve fizyoterapide spesifik veya yaygın olarak kullanılan bazı yöntem ve tekniklere yer verilecektir.