Bireysel özellikleri ve eğitim düzeyleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı gelişimsel farklılık gösteren, normal bireylere sunulan eğitim olanaklarından yararlanamayan bireyler için verilen eğitime ‘özel eğitim’ denir. Özel eğitim, bireylerin üstünlük ya da yetersizlik veya engel durumları ile öğrenme kapasiteleri dikkate alınarak, ihtiyaçları doğrultusunda, birey ya da gruba özel bir plan, program çerçevesinde, amaca uygun araç-gereçlerle, uygun zamanda ve mekânda, alanında uzman eğitimci personel tarafından verilir.  Özel eğitim genellikle bedensel, zihinsel, psikomotor, öz-bakım, dil, konuşma ve alternatif iletişim, görme, işitme, sosyal hayat, toplumsal yaşam, öğrenme, akademik başarı (Okuma-Yazma, Türkçe, Matematik vb. okul dersleri) ve benzeri alanlarda verilir. Özel duruma sahip bireyler için özel eğitimde temel amaç yetersizliğin engele dönüşmesini önlemek, oluşan eksiklikleri telafi etmek ve sonuç olarak engelli bireyi kendi kendine yetebilen, bağımsız yaşayabilen birey haline getirmektir. Bunun yanında üstün yetenekli olanların da ‘özel eğitimle’ yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlamaktır.

Bir çocuğun özel eğitim alması gerektiğine bu alanda uzman kişiler karar verir. Uzmanlar (psikiyatristler, psikologlar, özel eğitim uzmanları vd.) çocuğun geri kalmasına sebep olan engel ya da yetersizlik durumunu belirledikten sonra hangi alanlarda ve hangi koşullar sağlanarak özel eğitim alması gerektiğine dair bir özel eğitim protokolü belirlerler. Çocuk bu protokol çerçevesinde özel eğitime tabi tutulur. Çocuğunuzun, yukarıda bahsedilen alanlardaki gelişim düzeyinin yaşıtlarıyla aynı seviyede olmadığını gözlemliyorsanız özel eğitime ihtiyacı olabilir. Unutmayın! Geç kalmak önemli bir kayıptır. Telafisi daha çok emek ve zaman gerektirebilir. İyi gözlemleyerek veya çocuk inceleme yaptırtarak durumu ne kadar erken fark ederseniz, bu hem çocuğunuz için hem de sizin için oldukça yararlı olacaktır. Şirinevler Rehabilitasyon Merkezi bu konuda sizlere rehberlik, danışmanlık, eğitim ve koçluk hizmetleri sunmaktadır.