Daha çok sosyal hayat, toplumsal yaşam becerileri, konuşma, dil ve iletişim, sosyal uyum yönlerinden gelişime ihtiyacı olan, özgüven kazanmaya, davranışsal, sosyal-psikolojik yönden eğitim ve terapiye gereksinimi olan bireyler için özel durumları, yaşları vb. özellikler dikkate alınarak oluşturulmuş olan grup seansları oldukça iyi bir yöntemdir.