Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı kurumumuzda bireysel ve grup olarak uygulanan programlardan birisidir. Otizm ve alt türlerinden birinin tanısını alan bireyler den hafif düzeyde olanlar okullarda normal sınıflarda kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim görür. Orta ve Ağır düzeyde olanlar OÇEM sınıflarında eğitim alırlar. Bu çocukların içinde bulundukları YGB (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) tür ya da düzeylerine uygun biçimde Bireysel ve Grup Destek Eğitim Programına tabi tutulmaları gerekir. Bunlardan az da olsa bazıları kendilerine özgü değişik ilgi alanlarında şaşırtıcı başarılar sağlayabilir. Bu eğitimde geç kalınması veya bu eğitimin alınmaması halinde çocuk hayatı boyunca başarısız, yetersiz, geçimsiz ve mutsuz olur. Eğitimle ve uygun psiko-sosyal koşuların sağlanmasıyla bu çocuklar daha yeterli, başarılı, uyumlu ve mutlu hale gelebilir. İleriki yaşlarında bu durumları daha az düzeye indirgenebilir.