Özel gereksinimli bireylerin velilerinin özel durumları nedeniyle, bilhassa özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde aile eğitimi, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri biriminin varlığı oldukça önemli bir role sahiptir. Bu birimdeki görevlilerin alanında uzman ve özel eğitimde tecrübeli olması da aynı şekilde önemlidir. Örneğin alanında mesleki yeterliliğe ve tecrübeye sahip olmayan bir psikoloğun yapacağı eksik veya yanlış bilgilendirme, uygulayacağı ve önereceği yanlış bir yöntem sorunun çözümü yerine belki de ikiye katlanmasına sebep olabilir. Bu bakımdan kurumumuz psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenleri alanında uzman ve özel eğitimde tecrübeli psikologlardır. Kurumumuzda başarıyla hizmet vermektedirler. Bireysel veya grupla danışma yapmaktadırlar.  Velilerimiz diledikleri konuda psikologlarımızdan danışma ve rehberlik hizmeti alabilmektedirler. Psikologlarımız velilerimize hizmet vermenin yanı sıra eğitimcilerimize de çocukların davranış sorunlarının terapi edilmesi, öğrenme ve öğretme stratejileri konularında süpervizyon vermektedir. Hatta çocukların öğrenme ve davranış bozukluklarının sağaltımında uygulamalı olarak hizmet vermektedirler. Öğrencilerimizin okullarına ziyaretlerde bulunmakta, ev ziyaretlerine katılmaktadırlar. Görülen lüzum üzerine bazı durumlarda ailenin tüm bireyleriyle, kardeşlerle de danışmanlık ve rehberlik görüşmeleri yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin BEP planlarının yapılmasında rehberlik yapmakta, başarılarının değerlendirilmesinde görev almaktadırlar. Kurumumuzda topyekun hizmet kalitesinin artması için çalışmalar yapmaktadırlar.