Çocuklar için oldukça keyifli bir etkinlik olan oyunların çocuk eğitiminde ne denli önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kişilik gelişiminde, özel engel durumlarının iyileştirilmesinde, dil-konuşma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde, okul derslerinin öğretiminde, psikolojik durumun iyileştirilmesi ve sosyal becerilerin geliştirilmesinde vb. hemen her alanda oyun etkili bir yöntemdir. Ancak, oyun seçimi ve oyuncaklar, oyun materyalleri, zaman-mekan, oynanışı-oynatılışı, bilhassa oyunun amaca uygunluğu gibi faktörler de bir o kadar önemlidir. Eğitimcilerimiz bu konuda eğitimlidir ve süpervizyon almışlardır ve oyun yöntemini eğitim ve terapi seanslarında bilinçli biçimde kullanmaktadırlar.