Saygı Değer Öğretmenler;

Öğretmenin eğitim-öğretim etkinliği, mesleki yeterliliği tüm çocuklar için geçerlidir ancak, bilhassa özel durumu olan çocuklar için öğretmenlerin bu konuda daha duyarlı, bilinçli, bilgili ve donanımlı olmaları özel bir önem arz etmektedir. Bu çocuklarla ilgili öğretmen tutum ve davranışları, uyguladıkları bazı yöntemler bu çocukların özel durumlarıyla oldukça ilintilidir. Kaynaştırma öğrencilerinin bu özel durumları hakkında bilgi sahibi olmak öğretmenin sınıftaki işini kolaylaştıracaktır. Aksi halde, tüm çocuklar için sergilenen ortalama tutum, davranış, yöntem bu özel çocuklarda beklenen etkiyi göstermeyeceğinden öğretmenin işi zorlaşacak; öğretmen, diğer öğrenciler ve bu özel öğrenci hatta idare ve veliler dâhil herkes olumsuz etkilenecek, belki de çatışmalar ve başka problemler yaşanabilecektir. Bu tip çocukların eğitiminde çoğu zaman öğretmenin tek başına çabası yetersiz kalır ve öğretmen çocuğun eğitiminde sorumluluğu olan herkesin desteğine ihtiyaç duyar. Bildiğiniz gibi Sacayağının üç ayağı misali, çocuğun eğitimi çocuk ve özellikleri, aile ve çevre, öğretmen ve okul üçgeninde gerçekleşir. Dolayısıyla bilhassa özel durumu olan çocukların eğitimine öğretmenin yanı sıra, rehberlik servisi, okul idaresi ve öğrencinin ailesinin de katılımı gerekli olacaktır. Hatta bazen çocuğun destek eğitimi aldığı diğer kurumların da desteğine, onlarla iletişim içinde olmaya, eşgüdüm halinde çalışmaya oldukça ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu vesile ile bu bölümde tüm öğretmenlere yönelik olarak eğitime dair rehberlik içerikli bilgilerin yanında okullarda görev yapan öğretmenler için, özel gereksinimli çocukların eğitimine, sınıflardaki kaynaştırma öğrencilerinin eğitimi, kontrolü, davranış ve uyum sorunlarıyla baş etme yollarına ilişkin faydalı bilgiler paylaşılacaktır.

 

                                                                                                                                                                                               Ahmet BAL

                                                                                                                                                                 Uz. Psikolojik Danışman