Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm, gelişim basamaklarında gecikme ile kendini gösteren, bebeklik ve çocukluk döneminde başlayan ve genellikle üç yaş civarında fark edilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmin nedenlerini aydınlatmaya yönelik yapılan son dönem araştırmalarda genetik, beyin işlevleri, metabolizma, bağışıklık sistemi etkenleri de incelenmektedir. Organik, nörolojik ya da biyolojik faktörlerin otizmin nedenleri arasında önemi göz ardı edilememektedir. Otizme yol açan önemli etkenlerden biri de pek çok çalışmada vurgulanan, gebelikte görülen beklenmedik sorunlar ve doğum travmaları olabilir. Otizm, göz teması kuramama, sosyal iletişimde ve etkileşimde bozukluklar, tekrarlayıcı davranışlar ve yaşam rutinleri, stereotipik hareketler ile seyretmektedir. Otizm, alıcı ve ifade edici dili kullanmama, sosyal iletişim kurma isteğinin olmaması, işlevsel ve hayali oyun oynamama, göz teması kurmama, yüz ifadesi, postür ve jestleri kullanmama, akranlarına karşı duygu ve paylaşımda bulunmama gibi belirtiler göstermektedir. Göz teması kurmama, sık rastlanan ateş, konuşmanın gecikmesi, aşırı inatçılık veya sessizlik, beş duyudan bir veya bir kaçında duyusal tepkisizlik, sevinç, korku, mutluluk, üzüntü vb. duygularda tepkisizlik, sosyal iletişim ve paylaşım yoksunluğu gibi durumlar otizm şüphesi uyandıran temel kriterlerdir. En ufak bir şüphe halinde, ailelerin durumun tespitine yönelik olarak bir psikiyatriste ya da nöroloğa giderek ilk adımı acilen atmaları gerekmektedir. Otizmin tedavisine yönelik çeşitli tıbbi protokoller uygulanmakta, bu konuda araştırmalar halen sürmektedir. Otizmin tam olarak tedavi edildiği henüz söylenememekle birlikte, otizmde erken teşhis son derece önemlidir ve 0-4 yaş arası otizmin izlerinin silinebilmesi için altın yaşlardır. Çocuğunuzun yaşına göre gelişim düzeyleri bakımından en küçük bir tereddütte bulunmanız halinde merkezimiz Şirinevler Rehabilitasyon Merkezine başvurarak çocuğunuzu incelettirebilirsiniz.

Otistik çocukların nörolojik tedavileri sürmekle birlikte yaşamlarını sağlıklı biçimde sürdürmeleri için sadece tedaviye başlanmış olması yeterli olamayacağından dolayı, yaşıtlarından geri kaldığı gelişim alanları (göz teması, dil ve konuşma, iletişim, sosyallik, beden dili, duyular ve duygular, motor beceriler, özbakım, öğrenme vb.) bakımından özel eğitimle desteklenmeleri şarttır. Özel eğitim, terapi ve aile eğitiminin otistik çocuğun tedavisinde, gelişiminde ve hayata adaptasyonunda oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu konuda Şirinevler Rehabilitasyon Merkezi’in eğitim, danışma ve konsültasyon hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Otizmin Erken Tanısında Dikkat Edilmesi Gereken En Belirgin Gelişim Özellikleri Nelerdir?

1.ay: Yüze bakma
2.ay: Gülümseme
2-3. ay: Obje takibi
2-6. ay: Sesli uyaranlara tepki
3-6.ay: Kavrama becerileri
4-7.ay: Yüz ifadelerini ayırma
6. ay: Heceleme
7. Ay: Konuşma seslerini taklit
8-10.ay: Bakım verenleri tercih etme
12. ay: Bakım verenden ayrılmaya tepkisizlik
12-24. ay: İşaret etmeme, objeyi yetişkine göstermeme, isme cevap vermeme, uygun jestleri göstermeme, sosyal uyaranlara tepkisiz davranma
12. ayda babıldama yok, 16.ayda sözcük yok ise, 24. ayda spontan iki kelime ile cümle yok ise , bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi kritik önem taşımaktadır.