Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı kurumumuzda bireysel ve grup olarak uygulanan programlardan birisidir. Doğuştan gelen veya sonradan olan problem durumlar, gelişim geriliği, omurilik veya beyin hasarı, sinir sistemi hastalıkları, travmalar, kazalar gibi nedenlere bağlı olarak el, parmak, ayak, vücut eklem veya kas sisteminde meydana gelen problem durumlardan dolayı vücut fonksiyon kaybı yaşayan bireyler yapılan tetkikler sonucunda Hafif, Orta veya Ağır Düzeyde Bedensel Yetersizlik tanısı alırlar. Bu bireyler Fizik Tedavi kapsamında kurumumuzda fizyoterapi hizmeti alırlar. Bunun yanında motor becerilerini geliştirmeye yönelik gelişimsel eğitim de alırlar. Bu bireylerin daha yeterli hale gelebilmeleri için bedensel yetersizlik durumlarına göre ve modüler sistemle Bireysel veya Grup Destek Eğitim (terapi) Programına tabi tutulmaları gerekir. Bu eğitimde geç kalınması veya bu eğitimin alınmaması halinde çocuk hayatı boyunca başarısız, yetersiz, geçimsiz ve mutsuz olur. Terapi ve eğitimle ve uygun fiziksel, psiko-sosyal koşuların sağlanmasıyla bu bireyler bedensel yetersizliklerini en aza indirme, hatta tamamen ortadan kaldırma imkânı bulabilirler. Böylelikle daha yeterli, başarılı, uyumlu ve mutlu hale gelebilirler.