Özel Eğitim; normal bireylerle aynı ortamda (çok öğrencili aynı sınıfta, aynı yöntemlerle, aynı materyallerle vb.) eğitim alamayan bireylere; özel eğitim alanında tecrübeli eğitimcilerle, özel eğitim materyalleri, bireysel eğitim planı ve özel yöntemlerle, belirli sürede, bireysel veya çok az mevcutlu ortamda verilen eğitimdir. Dolayısıyla bu çocukların eğitimi klasik eğitim yöntemleri yanında spesifik yöntem ve teknikler gerektirir. Bu yöntemlerden bireysel özel eğitim; öğrenci ve öğretmenin birebir, çocuğa özel plan, program, hız ve süre çerçevesinde uygulanan eğitim yöntemidir. Grupla özel eğitim; özel durumu, eğitim ihtiyacı ve amacı, yaşları ve bazı özellikleri ortak olan çocukların 2-8 mevcutlu grup ortamında eğitime tabi tutulduğu yöntemdir. Duyu bütünleme, yaparak yaşayarak öğrenme, sosyal öğrenme, oyunla, drama, spor ve sanat etkinlikleriyle öğrenme uyguladığımız öğrenme yöntemlerindendir. Bilinen bilişsel ve davranışçı eğitim ve terapi tekniklerinin uygulanmasının yanı sıra, okuma-yazmada “ba” tekniği, yapılandırma tekniği, tüm çocuklarda faydalı olan ancak bilhassa otizmde sıkça kullanılan; Applied Behaviour Analysis (ABA) olarak bilinen ve dilimize Uygulamalı Davranış Analizi olarak geçen teknik, dil ve iletişim için öykü ve iletişim temelli teknikler, PROMPT, TEACCH, LOVAAS, PECS, HANEN teknikleri, nefes teknikleri, fizyoterapide uzay terapisi, ergoterapi vb. çocuğun özel durumunun sağaltımına uygun gelebilecek bazı spesifik özel eğitim/terapi tekniklerinden de yaralanmaktayız.

Bireysel Eğitim

Her ne kadar belli başlı engel türleri olsa da, buna...

Grup Eğitimi

Daha çok sosyal hayat, toplumsal yaşam becerileri, konuşma, dil ve...

Oyunla Öğretim

Çocuklar için oldukça keyifli bir etkinlik olan oyunların çocuk eğitiminde...

Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme Terapisi: Her insan fiziksel bir engeli yoksa yaşam...

Dil ve Konuşma Egzersizleri

Tıbbi prosedüre göre terapi önerilecek düzeyde görülmediğinden Dil ve konuşma...

Sosyal Öğrenme

Özel bireylerin eğitiminde hiç kuşkusuz sosyal öğrenmenin önemi oldukça büyüktür....

Müzik Terapi

Müziğin terapi edici özelliği eskiden beri bilinmekte ve günümüzde halen...