Konulan teşhise ve terapi protokolüne uygun biçimde, uygun yöntem, ortam ve araç-gereçler kullanılarak fizyoterapi seansları yapılmaktadır. Bazı hastaların terapisinde uzay terapi yönteminden de yararlanılmaktadır. Fizyoterapi seansı önerilmemiş çocuklarımıza da motor becerilerin geliştirilmesi konusunda terapi desteği verilmekte ya da eğitimcisine süpervizyon verilmek suretiyle çocukların gelişimlerine ek katkı sağlanmaktadır.