PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR / REHBER ÖĞRETMENLER

Kurumumuzdaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanları, bireysel veya gruplar halinde bireylere ve ailelerine psikolojik danışma, rehberlik, aile eğitimleri hizmetleri vermekte, bakanlığın uygun gördüğü modüllerde özel eğitim vermekte, aile ziyaretleri, okul / kurum görüşmeleri yapmakta, Bireysel Eğitim Planları (BEP) geliştirme kurulunda çalışmalar yapmakta, başlangıç aşamasında çocuk değerlendirme ve eğitim dönemi sonlarında performans değerlendirme çalışmaları yapmakta, gerektiğinde çocuklarda davranış sorunlarının giderilmesi gibi konularda eğitimcilere süpervizyon, personele hizmetiçi eğitim vermekte, kurum idaresine eğitim, eğitim yönetimi gibi konularda danışmanlık, rehberlik yapmakta, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmaktadır.

 

ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRETMENLERİ

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden mezun olan bu öğretmenler daha çok gelişim geriliği, temel beceriler, kavram gelişimi, dil gelişimi, motor gelişim, otizm ve alt türlerinin sağaltımı, öğrenmeye hazırlık, akademik beceriler vb. alanlarda hemen her yaştaki ve her engel türündeki çocuklar ve bireylerin seanslarını yürütmektedirler.

 

ZİHİNSEL ENGELLİLER ALAN ÖĞRETMENLERİ

1-Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olup, aynı zamanda Özel Eğitim, Zihinsel Engelliler Alan Öğretmenliği Sertifikasına sahip bu öğretmenler daha çok okul çağı öğrencilerinin ve okul çağı dışına çıkmış gelişimsel geriliği olan bireylerin seanslarını yürütmektedirler. Okuma-yazma, aritmetik, Türkçe, davranış gelişimi, iletişim, sosyal gelişim, uyum vb. okul çağı çocuklarının temel kazanım alanlarıdır.

2- Okul Öncesi Öğretmenleri / Anaokulu Öğretmenleri:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi / Anaokulu Öğretmenliği Bölümünden mezun olup,  aynı zamanda Özel Eğitim Alan Öğretmenliği Sertifikasına sahip olan bu öğretmenler daha çok okul öncesi dönem çocuklarının veya okul öncesi dönem düzeyinde gelişim geriliği olan çocukların öğrenmeye, okuma yazmaya hazırlık, kavram gelişimi, dil gelişimi, davranış geliştirme ağırlıklı seanslarını yürütmektedirler.

3-Çocuk Gelişimciler:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Çocuk Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümlerinden mezun olup, aynı zamanda Özel Eğitim Alan Öğretmenliği Sertifikasına sahip olan bu öğretmenler daha çok, Bebeklik çağındaki ve küçük yaştaki çocukların veya gelişimsel yönden oldukça geri kalmış çocukların tüm gelişimsel yönlerden eğitim-gelişim, öğrenmeye hazırlık seanslarını yürütmektedirler.

 

FİZYOTERAPİSTLER

Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon M.Y. Okulundan mezun olan Fizyoterapistlerimiz doktorlar tarafından önerilen tedavi protokollerine göre fizyoterapi uygulamalarını yapmaktadırlar. Aynı zamanda duyu bütünleme ve uzay terapi yöntemlerini de uygulamaktadırlar. Kurumumuzda doktorların önerdiği her yaş grubundan hasta fizyoterapi seansı alabilmektedir.

 

YARDIMCI EĞİTİMCİLER

Bilhassa grup eğitimlerinde grubun özelliğine ve öğrencilerin sayısına göre sınıfta birden fazla eğitimci gerekebilmektedir. Bu durumda asil öğretmenlere yardımcı eğitimciler önemli rol oynamakta ve asıl eğitimcileri desteklemektedirler.

 

HALKLA İLİŞKİLER

Halkla İlişkiler Uzmanımız tüm kurum personeli ile iletişim halinde çalışmaktadır. Kurumuza gelmek isteyen, yeni gelen velilerimizle görüşmeleri yapmakta, sorularına cevap bulmalarını sağlamakta, hastane ve RAM raporu alınması, ev-okul-kurum ziyaretlerine katılma, çocuk inceleme, aile eğitimi ve psikolojik danışmanlık görüşmelerinin planlanması vb. işleri çözüm odaklı yaklaşımla yürütmekte ve takip etmektedir.

 

MEMURLAR

Büro memurlarımız başta idareciler, psikologlar, öğretmenler, fizyoterapistler ve tüm personelle olmak üzere, öğrencilerimizle ve velilerimizle sürekli iletişim halindedir. İdari işlerin yanı sıra öğrenci işleri, öğrencilerin kuruma gelişleri, seanslara alınmaları, çıkışları ve gönderilmeleri gibi işleri yürütmektedirler. Hosteslerimiz servislerde öğrencilere refakat etmektedirler.

 

HOSTES

Hosteslerimiz servislerde öğrencilere refakat etmektedirler. Öğrencilerimizi yakından tanıyan memur ve hizmetlilerimiz gerektiğinde hosteslik görevini yerine getirmektedirler.

 

GÜVENLİK

Kurumumuzun dışı ve odaları kamera ile izlenmektedir. Güvenlik kameramız 7/24 kayıt yapmaktadır. Güvenlik görevlimiz kurumumuzun ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

 

HİZMETLİ

Hizmetli personel başta kurumun temizlik işlerini yürütmekte, öğrencilerimizin ve velilerimiz ihtiyacı olan konularda idarece verilen görevleri yapmaktadırlar.

 

AŞÇI

Kurumumuzda personelimizin yemeği kurum aşçılarımız tarafından yapılıp servis edilmektedir. Velilerimiz çay ikramımız vardır. Öğrencilerimizden bazılarının özel sağlık diyeti olmaktadır. Bu nedenle bu tür çocuklarımızın velileri acil durumlarda mutfak imkânımızdan faydalanabilmektedir.

 

ŞOFÖR

Şoförlerimiz servis hizmetlerini yürütmektedir. Araçların bakımı ve temizliğinden sorumludurlar. Seansa gelecek öğrencilerimizin velileri ile iletişime geçip önceden haberdar ederek bulundukları yerden almakta ve seans sonunda evlerine bırakmaktadırlar.