Öğrencilerimizin davranışlarının iyileştirilmesi, başarılarının artması, sevinçlerini veya varsa üzüntülerini paylaşarak ailenin moral durumunun iyileştirilmesi gibi amaçlarla, onların ev ortamlarını görmek, varsa velilerimizin sorunlarını daha iyi anlamak, yardımcı olunacak ve rehberlik yapılacak hususları belirlemek üzere uygun zamanlarda halkla ilişkiler birimimiz tarafından ev ziyaretleri yapılmaktadır. Velilerimiz bu ziyaretleri şükranla karşılamaktadır. Bu ziyaretlerde edinilen bilgiler ışığında öğrencilerimize ve velilerimize yardımcı olunmakta, rehberlik ve danışmanlık yapılmaktadır.