Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı kurumumuzda bireysel ve grup olarak uygulanan programlardan birisidir. Zeka düzeyi normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma, yazma, aritmetik, konuşma ve sesletim, sosyal iletişim ve sınıfa veya sosyal ortama uyum, güncel yaşam gibi alanlarda başarısızlık sorunu yaşayan çocuklar Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı alırlar. Bu çocuklar okullarda normal sınıflarda kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim görürler. Bu çocukların sorun yaşadıkları alanlarda bireysel ve grup Destek Eğitim Programına tabi tutulmaları gerekir. Bunlardan az da olsa bazıları kendilerine özgü değişik ilgi alanlarında şaşırtıcı başarılar sağlayabilir. Nitekim önemli başarılara imza atmış (sanatçı, bilim adamı vb.) pek çok ünlü isim mevcuttur. Ancak, bu eğitimde geç kalınması veya bu eğitimin alınmaması halinde çocuk hayatı boyunca başarısız, geçimsiz ve mutsuz olur. Eğitimle ve uygun psiko-sosyal koşuların sağlanmasıyla bu çocuklar daha başarılı, uyumlu ve mutlu hale gelebilir.