Hizmette kalite için sadece iyi niyet yetmez. Çalışmak, planlı olmak ve ilk harekette isabetli olmak şarttır. Hizmet üreten bir işletmenin bekası, “ürettiği hizmetin kalitesi, sunumu ve müşteri memnuniyetiyle sağlanır” bilinciyle hareket eden kurumumuz hizmetlerinde kaliteyi şunları yaparak sağlamaya çalışmaktadır:

  • Kurumumuz, yöneticisinden çalışanına kadar, işini severek yapan, aynı zamanda mesleğinin gerektirdiği özelliklere sahip personelle çalışmaktadır. Bunun için işe alırken; yapılacak işten ve bu işi yapmaya en uygun personelden anlayan uzmanlarca, belirli ölçülere göre personel seçmektedir. Çalışma sürecinde personele hizmetiçi eğitim ve süpervizyon verilmektedir. Personel yeni yöntem ve teknikler için sürekli araştırma ve kendini geliştirme çabası içindedir.
  • Öğrenci kurumda eğitime başlamadan önce psikolog tarafından incelenmekte, veli görüşmesi yapılmakta, içinde çocuğun öğretmeninin ve velisinin de bulunduğu BEP birimi tarafından performansı alınmakta, Bireysel Eğitim Planı yapılmaktadır. Gelişim durumları günlük, aylık ve yıllık olarak değerlendirilmekte ve velileri de bilgilendirilmektedir.
  • Özel bireyler, özel durumuna en uygun öğretmene verilmektedir. Eğitim ve fizyoterapi için uygun araç-gereçler sağlanmakta, en uygun yöntemler uygulanmaktadır.
  • Sunulan hizmet gözlemlenebilmektedir. Veliler, dersleri ve fizyoterapi seanslarını odalardaki kameralar vasıtasıyla bekleme salonunda anlık olarak izleyebilmekte, isterse sınıf kapısındaki camlı bölümden gözlemleyebilmektedir.
  • Aile Eğitimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri uzmanlarımız, Halkla ilişkiler uzmanımız, büro hizmetleri görevlilerimiz velilerimizin bilgilendirilmesi ve öğrencilerimizle ilgili işlerin zamanında, etkin yapılması, çeşitli sorunların çözülmesi gibi konularda özenle çalışmaktadır.
  • Kurumumuz, yöneticiler tarafından eğitim ve terapi seansları, temizlik ve hijyen, güvenlik, servis hizmetleri, fiziki ve sosyal ortam gibi konularda rutin olarak izlenmekte; aynı zamanda yasal prosedüre uygunluk, kurumsal işleyiş, hizmet alanlarındaki tüm iş ve işlemler bakımından periyodik aralıklarla İç Denetime tabi tutulmaktadır.
  • Şu unutulmamalıdır ki, en ideal kurum da olsa kurumun gayreti tek başına yetmeyebilir. Bu nedenle, çocukların en iyi kazanımı sağlayabilmesi için öğrenci-veli-öğretmen-okul-çevre faktörlerinin eşgüdümlü olarak üstüne düşeni yapmaları gerekmektedir. Asıl kalite bu eşgüdümle sağlanabilir.