Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı kurumumuzda bireysel ve grup olarak uygulanan programlardan birisidir. Zeka düzeyi normalin altında kalan bireyler, yapılan testler sonucunda yer aldıkları zeka gruplarına göre; Hafif, Orta veya Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik tanısı alırlar. Hafif düzeyde olanlar okullarda normal sınıflarda kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim görür. Orta ve Ağır düzeyde olanlar okullarda özel alt sınıflarda (Özel Eğitim Sınıflarında) eğitim alırlar ya da bu çocuklar için eğitim veren özel eğitim uygulama okullarında okurlar.. Bu çocukların zihinsel düzeylerine uygun biçimde Bireysel ve Grup Destek Eğitim Programına tabi tutulmaları gerekir. Bu eğitimde geç kalınması veya bu eğitimin alınmaması halinde çocuk hayatı boyunca başarısız, yetersiz, geçimsiz ve mutsuz olur. Eğitimle ve uygun psiko-sosyal koşuların sağlanmasıyla bu çocuklar zihinsel kapasitelerini maksimum düzeyde kullanma imkanı bulur, böylelikle daha başarılı, uyumlu ve mutlu hale gelebilir.