Okul ziyaretleri öğrencilerin başarılarının artması ve uyumlarının sağlanmasında oldukça kritik öneme sahiptir. Kurumumuz psikolojik danışmanları okullarında öğrenmeye, davranışa, iletişim ve uyuma dayalı sorunlar yaşayan öğrencilerimizle ilgili sorunların çözümünde çocuğu okul ortamında tanımak,  ilgililere danışmanlık ve bilgilendirme yapmak, BEP toplantılarında görüş bildirmek, başarı durumlarını araştırarak alınacak tedbirleri belirlemek, aileyi bilgilendirmek ve çocuğun başarısını artırmak amacıyla rehabilitasyon merkezi ve okul öğretmenleri arasındaki eşgüdümü sağlamak üzere okul ziyaretleri yapmaktadırlar.