Duyu Bütünleme Terapisi: Her insan fiziksel bir engeli yoksa yaşam için gerekli olan bir takım duyular ile dünyaya gelir. Bu duyulardan hepimizin bildiği görme, işitme, dokunma, tat alma ve koku duyularımız dışarıdan bilgi almak ve onların beynimize iletilip işlemlenmesini sağlamak için görev alırlar. Bunların dışında çok önemli rolü olan proprioseptif=derin duyu (pozisyon, pasif hareket, vibrasyon ve derin ağrı) ve vestibuler (denge/hareket kontrolü ve sürdürlmesi) duyularımız da vardır. Ayrıca, Kortikal duyular, yukarıdaki duyuların parietal kortekste entegre edilen kombine şekilleridir: Stereognozi, grafestezi, taktil lokalizasyon, iki nokta ayırımı gibi. Merkezi sinir sistemimizin doğru çalışabilmesi için bu duyularımızın normal gelişim çizgisine çekilmesi gerekir. Terapi ile bu gelişim çizgisine ulaşılabilmektedir. İnsan sözü edilen bu duyular sayesinde dış dünyayı anlar ve onunla iletişime geçer. Ancak hem genetik hem de maruz kalınan çevresel etkenlerden kaynaklanan merkezi sinir sistemindeki bazı sorunlar nedeniyle bazı insanlar bu duyuları düzgün çalıştıramaz. Böylece dış dünyayı anlamakta ve iletişim kurmakta sınırlı kalır. Bu da çocuğun gelişim basamaklarının sekteye uğramasına sebep olur. Bu terapi ile sekteye uğrayan gelişimde ilerlemeler sağlanır. Duyu bütünleme, otizm başta olmak üzere birçok duyusal gelişim bozukluğunun onarımı işlemidir. Dr. Jean Ayres duyu bütünlemesini duyuların aracılığıyla edinilen bilgilerin işlenip kullanıma hazır hale getirilmesi amacıyla organize edilmesi/düzenlenmesi olarak tanımlamıştır. Özetle, duyu bütünlemesi, duyuları düzgün çalıştıramayan insanların bu durumunu terapi etmeye yarayan yani, duyuların algılamaya dönüştürülmesini içeren bir eğitimdir.

Aynı zamanda ‘duyu bütünleme’, özel çocukların eğitiminde hem duyuları geliştirmek, hem de birden çok duyuyu işin içine katarak daha etkili ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmek amacıyla kullanılan etkili bir yöntem olmuştur. Terapist ve eğitimcilerimiz duyu bütünleme terapisi hakkında bilgi sahibidirler. Sertifikalı eğitmenlerimiz çocuğun ihtiyacı dikkate alınmak kaydıyla duyu bütünleme uygulamakta, diğer eğitmenlerimiz terapi ve eğitimlerinde duyu bütünleme modelinde eğitim ve terapi yapmaktadırlar.