Tıbbi prosedüre göre terapi önerilecek düzeyde görülmediğinden Dil ve konuşma bozuklukları tanısı konmamış ve ilgili makamlarca verilen raporda bunun terapisi önerilmemiş olsa da bazı çocukların dil ve konuşmalarında gelişime açıklık bulunduğu görülmektedir. Kaldı ki, özel çocukların pek çoğunda tek başına ya da birbirine bağlı nedenlerle bir veya birde fazla problem bir arada bulunabilmektedir. Kurumumuz eğitimcileri ve psikologlarınca veya anne baba tarafından çocuğun konuşmasının geliştirilmesi kanaatine varılmışsa böyle çocuklara dil ve konuşma egzersizleri de yaptırılmaktadır. Ailelere çocukların dil ve konuşma becerilerinin gelişimine nasıl katkıda bulunabilecekleri hususunda kurum psikologlarımızca bilgilendirme ve rehberlik yapılmaktadır. Böylelikle çocuğun dil, konuşma ve iletişim becerileri artırılmaktadır.