Özel bireylerin eğitiminde hiç kuşkusuz sosyal öğrenmenin önemi oldukça büyüktür. Sosyal ortamlar, sosyal hayata ilişkin olumlu davranışların, eşya-nesne ve birtakım kavramların öğrenilmesinde ön planda gelmektedir. Ders dışı zamanlarda planlı olarak düzenlediğimiz kurum içi ve kurum dışı sosyal etkinlikler öğrencilerimize bu imkanı sunmaktadır. Piknik gezileri, eğlenceler, kutlamalar, sinema, tiyatro, çeşitli dükkanlar-mağaza-AVM vb.  iş yerleri gezileri, ‘asker oluyorum’, ‘polis oluyorum’, ‘öğretmen oluyorum’ vb. etkinlikler yaptığımız sosyal etkinliklerdendir. Öğrencilerimiz bu etkinlikler esnasında eğlenerek öğrenmekte, kısas süreliğine de olsa asker, polis, bir mesleğin mensubu olmanın onurunu yaşamaktadır. Bu etkinlikler esnasında bilinçli biçimde olumlu davranış örnekleri sergilenmekte, çocukların veya diğer insanların örnek davranışlarına dikkat çekilerek olumlu davranışları model alarak kazanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.