Okulöncesi çocuğu, okul çağı çocuğu veya ergen ya da yetişkin tüm zihinsel engellilerin eğitimi, ‘özel eğitim’ yöntem ve tekniklerinin uygulanmasını gerektirir. Bunun için yetersizlik ya da engelin türü, düzeyi, verilecek eğitimin koşulları Uzmanlar (psikiyatristler, psikologlar, özel eğitim uzmanları vd.) tarafından berlirlenir. Çok ağır, ağır, orta, hafif, sınırda zeka geriliği olanlar, Down sendromlular, yaygın gelişimsel bozukluğu (birden fazla alanda problemi) olanlar, çeşitli engel türünden olanlardan aynı zamanda zeka problemi de olanlar için öncelikle bir tanı konulur. Daha sonra bu bireyler için bir BEP (Bireysel Eğitim Planı) hazırlanır. Bu plan bireysel eğitimi ve gerekli görülüyorsa grup eğitimini de içerir. BEP, bireyin gelişim düzeyi, engel türü, engelin derecesi ve bireyin eğitimsel ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanır. Her bireyin özel eğitim planı o bireye özgü olarak hazırlanır. Bireyler, hazırlanan bu bireysel eğitim planı doğrultusunda özel eğitime tabi tutulur. Üstün zeka ve yetenekliler için de bir tespitte bulunulur ve onlar da zeka ve yetenekleri doğrultusunda, ayrı eğitim koşullarında özel eğitim alırlar.

Gelişim ve başarı düzeyi yaşının veya sınıfının altında olan okul öncesi ya da ilk-ortaokul çocukları sınıf öğretmeninin gözlemine ve ailenin isteğine dayanılarak Rehberlik ve Araştırma Merkezinde incelemeye tabi tutulur. Buradaki uzmanlarda ‘özel eğitim gerektiriyor’ kanaati oluşmuşsa, burada durumu açıklayan bir rapor hazırlanır. Hazırlanan bu rapor çocuğun okuluna gönderilir. Çocuk engel türü ve düzeyi dikkate alınarak, benzeri çocukların bulunduğu özel alt sınıfa (özel eğitim sınıfına) alınarak burada özel eğitim alır. Böylelikle çocuk okulda kendi zihinsel düzeyine uygun hızda ve içerikte eğitim almış olur. Çocuğun durumu sınırda veya hafifse normal sınıfında kaynaştırma eğitimine tabi tutulur. Kaynaştırma öğrencileri derslerin dışında özel olarak desteklenir ve sınıfının düzeyine getirilmeye çalışılır. Özel eğitim alması gereken çocuklar devlet hastaneleri ile rehberlik ve araştırma merkezinden özel eğitim almaları gerektiğini gösteren rapor almaları halinde, özel eğitim okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, iş eğitim ve uygulama okullarında özel eğitim alabilir. Başka bir alternatif olarak da çocuk bir merkezde, ya da uygun bir mekânda özel eğitim uzmanı veya psikolog tarafından durum normale dönene kadar periyodik olarak özel eğitime tabi tutulur. Şirinevler Rehabilitasyon Merkezi bu konularda sizlere çocuk inceleme, aile-çocuk danışmanlığı, özel eğitim ve koçluk hizmetleri sunmaktadır.