Bu bölümde, velilerimizin kendi çocuklarıyla ilgili faydalı bilgilere kolay erişimini sağlamak amacıyla; özel eğitim, terapi, rehabilitasyon alanıyla ilgili olan çeşitli engel türleri, sendromlar , programlar, eğitim yöntemleri , aile eğitimi, uzman tavsiyeleri  vb. konular hakkında  yazılar, makaleler, sunumlar, videolar vb. eğitici bilgiler paylaşılmaktadır.

Özel Eğitim Nedir ?

Bireysel özellikleri ve eğitim düzeyleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı...

Uyum Güçlüğü

Davranış, bireyin gözlenebilen eylemleridir. Uyum ise bireyin sahip olduğu özeliklerinin...

Velilere Tavsiyeler

Ailenin, çocuğun eğitimine katılımı tüm çocuklar için geçerlidir ancak, bilhassa...

Öğretmenlere Tavsiyeler

Öğretmenin eğitim-öğretim etkinliği, mesleki yeterliliği tüm çocuklar için geçerlidir ancak,...

Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme, bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa bireyin bilgi kazanırken güçlük yaşamasıyla...

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

DEHB, Erken çocukluk döneminde başlayan ve bireyin gelişim düzeyine uygun...

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler

Okulöncesi çocuğu, okul çağı çocuğu veya ergen ya da yetişkin...

Otizm

Otizm, gelişim basamaklarında gecikme ile kendini gösteren, bebeklik ve çocukluk...

A-Tipik Otizm

A-tipik otizm, başka şekilde sınıflandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluklar (PDD-NOS) için...

Asperger

Asperger, Avusturyan hekim Hans Asperger tarafından "otistik piskopati" olarak tanımlanmıştır....

Bedensel Engelli Bireyler

Bedensel Engelli bireyler, bedensel yetersizliğinin türü, düzeyi hastane raporuyla belgelendirilmiş...

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Konuşma dilin sözlü anlatımı olup kişinin kendisi ve çevresiyle dengeli...

Reaktif Bağlanma Bozukluğu

Bağlanma bozukluğuna, Reaktif Bağlanma Bozukluğu da denmektedir. Beşyaşından önce başlayan...

Bazı Sendromlar ve Hastalıklar

Asperger sendromu otizmden daha hafif seyreden bir otistik spektrum bozukluğu...

Üstün Yetenekliler

Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara ilişkin çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır....